Открийте двата еднакви шпльоца!

Автор: Кра­ля на гоблините
Доб­ра идея е да щрак­не­те на изоб­ра­же­ни­е­то, за да го види­те по-голямо.

Пър­ви­те Два­ма реши­ли загад­ка­та, ще полу­чат про­мо паро­ла за след­ва­щия брой на „спи­са­ни­е­то”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *