битка с шампион
бит­ка с Шампион

Игра на Сенки. Корсари.

Дж. М. Дж.

Тази история е базирана на по-голямо експериментално произведение построено на модулен принцип. Откъсът е част от приключенията на Мари (ударението е на и‑то) „Зеления Дракон” включени в модула „Игра на сенки”. Сюжетната линия „Корсари” (представена тук в съкратен вариант) служи като „система за пренасочване” на героите по основните разклонения.

А ето и сами­ят файл (кори­ги­ран).

One thought on “Игра на Сенки”
  1. В пре­хо­ди­те има греш­ка. Още на пър­ви епи­зод пър­вия пре­ход е към епи­зод 4 не към 2, как­то е направено.
    Греш­ка­та не е моя, про­ве­рих файла.
    Мно­го моля еки­път да я коригира.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *