За нас

Pe6ka_S_Mnenie: офор­м­ле­ние и обра­бот­ка на текстове
Вилорп: офор­м­ле­ние и обра­бот­ка на текстове
ВГ: корек­тор (на част от материалите)

Сът­руд­ни­ци: Ал Торо, Питър Вейл, Рони Мейдей
Авто­ри: всич­ки упо­ме­на­ти авто­ри на материали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *