Category: Разкази

Конан и забравените богове (ІІІ, ІV и V глава)

ЕРИК ХАРПЪР КОНАН И ЗАБРАВЕНИТЕ БОГОВЕ ІІІ. КЕЙЛЕБ ОТ ОСТРОВИТЕ Спус­на­ха вен­дий­ка­та в трю­ма къс­но през нощ­та, мно­го след като къс­но сле­до­бе­да отча­я­ни­те й писъ­ци и хли­по­ве бяха замлък­на­ли. Щом…

За домашните любимци

За домашните любимци  Ал Торо   Закъс­ня­вах вече пове­че от две мину­ти. По това вре­ме на деня, ходе­не­то в цен­тъ­ра беше мно­го труд­но зара­ди задръс­т­ва­ни­я­та, а и адс­ки неп­ри­ят­но. Беше…