Tag: Абаносовия Дракон

Котаракът и Абаносовия Дракон” — откъс от морска битка

Дра­ги чита­те­лю, пре­ди да про­че­теш този откъс избе­ри едно от избро­е­ни­те по долу уме­ния кое­то да вла­де­еш на основ­но ниво и едно на майсторско: - Акро­ба­ти­ка, Бди­тел­ност, Заблу­да, Ножо­ве, Прикри­ва­не…

Въведение в Абаносовия Дракон

Някол­ко думи от авторa Здра­вей­те при­яте­ли и доб­ре дошли отно­во в кожа­та на Кота­ра­ка. В този откъс може­те да напра­ви­те една крат­ка раз­ход­ка по бор­да на „Аба­но­со­вия дра­кон” (всъщ­ност това…