Tag: архив

Брой 2

Съдържание НОВА­ТА ВЪЛНА Приклю­чи Кон­курс №2 на отдел Дигитализация „Кота­ра­кът и Аба­но­со­вия Дра­кон“ – откъс от мор­с­ка бит­ка от Ал Торо Някол­ко думи от Редак­то­ра от Ейд­ри­ън Уейн Наис­ти­на крат­ки нови­ни от Ейд­ри­ън Уейн…

Брой 1

Съдържание НОВА­ТА ВЪЛНА Крат­ки нови­ни от Ейд­ри­ън Уейн Пат­рул за ада: 2 в 1 от Ейд­ри­ън Уейн Въве­де­ние в Аба­но­со­вия Дра­ко от Ал Торо ИГРИ Роле­ви Роле­ви­те игри – позна­то­то непоз­на­то хоби от Асен…