Tag: дракон

Игра на Сенки

Игра на Сенки. Корсари. Дж. М. Дж. Тази история е базирана на по-голямо експериментално произведение построено на модулен принцип. Откъсът е част от приключенията на Мари (ударението е на и‑то) „Зеления…

Въведение в Абаносовия Дракон

Някол­ко думи от авторa Здра­вей­те при­яте­ли и доб­ре дошли отно­во в кожа­та на Кота­ра­ка. В този откъс може­те да напра­ви­те една крат­ка раз­ход­ка по бор­да на „Аба­но­со­вия дра­кон” (всъщ­ност това…