Tag: Убийство в Белскейд

Убийство в Белскейд (Валенсиански хроники 4)

Книгите-игри на 90-те Загла­вие: Убийс­т­во в Белскейд Автор: Робърт Блонд ИК „Пле­я­да”, 1999 год. Стра­ни­ци: 152  *** След като про­че­тох „Нощ­та на вър­ко­ла­ка” беше естес­т­ве­но дру­го­то ревю, кое­то пиша за пър­ви брой на…